X
تبلیغات
به دنیای خودرو خوش آمدید - برخي از عيوب جعبه دنده هاي دستي

به دنیای خودرو خوش آمدید

برخي از عيوب جعبه دنده هاي دستي

بد جا رفتن دنده

بد جا رفتن دنده ممکن است از تنظیم نادرست میله بندی بین دسته دنده و جعبه دنده ناشی شود . در نتیجه تنظیم نبودن این میله بندی برای دنده عوض کردن نیروی زیادی لازم می شود . اگر این میله بندی خم شده باشد ، گیر داشته باشد ، زنگ زده باشد یا بی روغن باشد نیز دنده بد جا می رود . علل دیگر بد جا رفتن دنده عبارتند از خم شدن ماهک روی کشویی ، ساییدگی یا خرابی کشویی ، تاب برداشتن محور اصلی و تنظیم نبودن کلاچ .

گیر کردن دنده

شرایطی که سبب بد جا رفتن دنده می شود ممکن است سبب گیر کردن دنده هم بشود . این شرایط عبارتند از تنظیم نادرست میله بندی تعویض دنده و روان نبودن این میله بندی . از جمله علل دیگر می توان به تنظیم نبودن میله بندی کلاچ و هر وضعیتی که مانع خلاص شدن کلاچ شود اشاره کرد .

هرگاه وسیله ی قفل کننده درست کار نکند و اگر غلاف کشویی آزادانه روی خارهای مغزی کشویی نلغزد نیز ممکن است دنده گیر کند . کم بودن روغن جعبه دنده با استفاده از روغن نامناسب نیز ممکن است سبب گیر کردن دنده شود .

بیرون زدن دنده

تنظیم نادرست میله بندی تعویض دنده ممکن است سبب بیرون زدن دنده شود . چسبیدن یا زیادی سفت بودن گردگیر دسته دنده نیز ممکن است دسته دنده را از هر وضعیتی به خلاص بکشاند . برای وارسی گردگیر ، آن را فشار دهید . اگر بیش از اندازه سفت بود آن را تعویض کنید .

ساییدگی خارهای روی غلاف کشویی یا ساییدگی بیش از حد دندانه های چرخ دنده نیز ممکن است سبب بیرون زدن دنده شود . غالباً خارهای روی غلاف و دندانه های  خارجی به طور همزمان ساییده می شوند . وقتی این وضعیت پدید می اید باید هم غلاف و هم چرخدنده را عوض کنید .

گاهی دنده بلافاصله پس از تعمیر یا تعویض کلاچ یا جعبه دنده بیرون می زند . در این حالت باید همراستایی بین موتور و جعبه دنده را وارسی کنید . لرزش پدال کلاچ ممکن است از ناهمراستایی پوسته فلایویل حکایت کند . اگر پوسته فلایول یا میل لنگ همراستا نباشد ، جعبه دنده هم با میل لنگ همراستا نخواهد بود .

برخورد دنده ها در هنگام تعویض

هرگاه کشویی  ساییده شده یا خراب باشد سبب برخورد دنده ها در هنگام تعویض دنده خواهد شد . برخورد دنده ها در نتیجه شکستن خار سیمی کشویی یا ساییدگی سطح مخروطی روی دنده برنجی نیز رخ می دهد . در صورتی که کلاچ کاملاً خلاص نشود و اگر چرخدنده به محور اصلی بچسبد نیز برخورد دنده ها رخ می دهد .

تعویض سریع دنده به دنده یک یا دنده عقب ، پیش از آن که چرخدنده ها فرصت توقف پیدا کنند نیز سبب برخورد دنده ها می شود . بعضی از جعبه دنده ها برای دنده یک یا دنده عقب ، کشویی ندارند . در این حالت برای اجتناب از برخورد دنده ها ، راننده باید قبل از رفتن به این دنده ها اندکی درنگ کند تا چرخدنده ها از چرخش باز بایستند . پس از آن می تواند دنده عوض کند بدون اینکه نگران برخورد دنده ها باشد .

اگر بلبرینگ یا بوش ته میل لنگ ساییده یا بی روغن باشد ، ممکن است پس از خلاص شدن کلاچ ، همراه محور ورودی بچرخد . در این صورت هنگام تعویض دنده ، دنده ها برخورد می کنند ، درست مانند وقتی که روغن جعبه دنده مناسب نباشد .

جعبه دنده در حالت درگیر صدا می دهد

صدا دادن جعبه دنده در حالت درگیر ممکن است از هر یک از شرایط ذکر شده در بخش قبل ناشی شود . خرابی صفحه کلاچ یا خرابی لرزه گیر موتور نیز سبب صدا دادن جعبه دنده در حالت درگیر می شود . علل دیگر عبارتند از ساییدگی یا بی روغنی بلبرینگ عقب محور خروجی جعبه دنده ، لق زدن یکی از چرخدنده های محور خروجی و ساییدگی یا آسیب دیدن دندانه های چرخدنده ها ، کشویی یا دنده های کیلومتر .

عیبهایی که در جعبه دنده پدید می آید ، سبب ایجاد چند نوع صدا می شود . جعبه دنده ممکن است به صورت پیوسته یا منقطع زوزه بکشد . زوزه کشیدن جعبه دنده ممکن است از ساییدگی ، پریدگی دندانه ها ، ناصافی یا ترک خوردگی چرخدنده ها ناشی شود . وقتی چرخدنده ها بیشتر ساییده شوند ، جعبه دنده صدای قیژ قیژ می دهد . هرگاه بار بیشتری بر چرخدنده های ساییده شده وارد شود ، این صدا شدید تر می شود .

خرابی بلبرینگ ها غالباً سبب سوت کشیدن می شود که با افزایش ساییدگی به صدای بامب بامب تبدیل می شود . در صورت ساییدگی یا لق بودن قطعات میله بندی تعویض دنده ، یا لق زدن چرخدنده ها روی هزار خارهای محور صدای جیرینگ جیرینگ ایجاد می شود . گاهی صدای ناشی از خرابی فنرهای ضربه گیر صفحه کلاچ یا لرزه گیر موتور وارد جعبه دنده می شود . این صدا معمولاً در دورهای خاصی به گوش می رسد .

در هنگام تلاش برای تشخیص صدای جعبه دنده ، توجه کنید که صدا در کدام دنده شدید تر است . این اطلاع در یافتن قطعات ساییده شده یا معیوب به شما کمک می کند .

جعبه دنده در حالت خلاص صدا می دهد

صدایی که در هنگام خلاص بودن جعبه دنده و درگیر بودن کلاچ شنیده می شود ، ممکن است از ناهمراستایی جعبه دنده با موتور ناشی شود . خرابی هر یک از قطعات چرخان هم ممکن است سبب ایجاد این نوع صدا شود . علل احتمالی ایجاد این نوع صدا عبارتند از خرابی یا بی روغنی بلبرینگ ، ساییدگی چرخدنده ، ساییدگی یا خمیدگی دنده زیر یا خلاصی افقی بیش از اندازه دنده زیر .

جعبه دنده در وضعیت دنده عقب صدا می دهد

این نوع صدا احتمالاً از ساییدگی یا خرابی بوش یا واسطه دنده عقب ، چرخدنده  دنده عقب روی محور اصلی ، یا دنده زیر ناشی می شود . خرابی مکانیسم تعویض نیز سبب ایجاد صدا در وضعیت دنده عقب می شود .

جعبه دنده توان انتقال نمی دهد

اگر هنگامی که کلاچ درگیر و جعبه دنده در دنده است توان انتقال نمی یابد ، ممکن است عیب از بکسوواد کردن ( لغزیدن ) کلاچ باشد . علل دیگر عبارت اند از شکستن و صاف شدن دندانه های چرخدنده ها ، شکستن ماهک روی کشویی یا قطعات میله بندی ، بریدن هزار خار و شکستن چرخدنده ها یا محور .

نشت روغن از جعبه دنده

مکانهای مختلف جعبه دنده دستی ، که ممکن است روغن از آنها نشت کند ، اگر روغن جعبه دنده مناسب نباشد ، ممکن است بیش از اندازه کف کند . روغن کف کرده ، پس از آنکه جعبه دنده را کاملاً پر کرد ، به بیرون نشت می کند . برای جلوگیری از کف کردن روغن ، باید جعبه دنده را تا تراز مشخص شده ، از روغن مناسب پر کرد . اگر جعبه دنده بیش از اندازه پر شود ، پیچ تخلیه یا پیچ بازدید آن شل باشد و پوسته جعبه دنده یا گلدانی عقب ترک خورده باشد نیز روغن نشت  می کند . برای جلوگیری از کف کردن روغن ، باید جعبه دنده را تا تراز مشخص شده ، از روغن مناسب پر کرد . اگر جعبه دنده بیش از اندازه پر شود ، پیچ تخلیه یا پیچ بازدید آن شل باشد و پوسته جعبه دنده یا گلدانی عقب ترک خورده باشد نیز روغن نشت می کند . 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم اردیبهشت 1391ساعت 21:40  توسط دیونه ماشین  |